Etikettarkiv: crontab

DynDns med Binero och curl

Det går sedan en tid tillbaka att få DynDns via Binero.
Tjänsten är https-baserad och är relativt enkel att använda.
Innan du utför nedanstående behöver du aktivera verktyget hos binero. Det gör du i deras kontrollpanel under verktyg.

Har tillsammans med http://sleepdontexist.com snickrat ihop ett väldigt simpelt script för linux som vi placerat i crontab för exekvering var 5:e minut.
Scriptet loggar och bygger på loggen med status efter varje exekvering datumstämplat.

#!/bin/sh

# Ändra värdena nedan
user=[username]
pass=[password]
domain=[domain]

#Ändra inget nedan
logfile=/var/log/dnsupdate.log
`date "+%Y-%m-%d %H:%M" >> $logfile`
/usr/bin/curl -u $user:$pass -d hostname=$domain -G https://dyndns.binero.se/nic/update >> $logfile
echo "" >> $logfile
echo "" >> $logfile

Spara ovanstående i någon fil.sh och kör chmod +x på filen för att göra den exekveringsbar.
Därefter startar du crontab -e och lägger till följande rad.

*/5 * * * * /path-to-script/script.sh

Kontrollera sen status i /var/log/dnsupdate.log.