Etikettarkiv: Lync 2013

Lync 2013 – Installera upp en Lync Trusted Application Server

Detta är steg ett i en serie om att skapa en Lyncbot.

OBS! Denna guide bygger på att du har en fungerande Lyncmiljö uppe.

För att få upp en trusted application server för Lync 2013 behöver ett antal steg utföras.
1) Installera upp en tom Windows Server 2012 R2
2) Anslut servern till Active Directory

Därefter börjar vi anpassa servern för Lync.

1) Lägg på rollen Windows Identity Foundation 3.5
WIF_35

2) Kör Setup.exe från Lync Server 2013 (DVD/ISO)
setup_exe_1

Vi kör ”Install local configuration store”. Kräver ingen manuella inställningar utan sker automatiskt.
setup_exe_step_1_2

Steg 3 handlar om certifikat.
Klicka på Run, markera default certificate och klicka på Assign.
setup_exe_cert_assign

Därefter startar du Lync Management Shell från startmenyn (Powershell).
Kontot du kör som måste ha behörighet i Lync.
lync_management_shell

Dags att slå på replikering mellan denna servern och front-end-servern för Lync 2013.
Det kör man genom att exekvera Enable-CsReplica. Starta därefter om servern.
lync_management_shell_enable_replica

Efter omstarten startar du åter Lync Management Shell och exekverar följande powershell-kommando.
Invoke-CsManagementStoreReplication
lync_management_shell_invoke

Vänta därefter några sekunder och exekvera sedan följande powershell-kommando.
Get-CsManagementStoreReplicationStatus
lync_management_shell_get_replicastatus

När UpToDate är True på samtliga servrar bör du se följande på Front-end-servern i ”Microsoft Lync Server 2013 Control  Panel” -> ”Topology” -> ”Replication”
lync_control_panel_topology

När detta är gjort har du en fungerande Trusted Application Server mot Lync 2013.

Använda Powershell och Lync 2013 SDK för att skriva till Lync 2013 Persistent Chat

Kunde inte låta bli att labba lite med Powershell mot Lync 2013 SDK.
Det krävs ett antal saker installerade på din dator för att få detta att rulla, sen är det bara en enda DLL du behöver läsa in i Powershell. (Du kan även registrera DLL:en manuellt med regsvr32.exe)

Installationerna du behöver göra.
1) Visual Studio 2010 SP1 (Går alldeles utmärkt med Express-versionen)
2) Installera Lync 2013 SDK

DLL-komponenten du behöver är: Microsoft.Lync.Model.DLL

Åh så äntligen scriptet då. Scriptet hanterar alla chatrum som man ”följer”.

# Script för att skriva text till en Lync 2013 Persistent Chat.

# Ladda in DLL för Lync 2013 SDK
$DLL = “C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\LyncSDK\Assemblies\Desktop\Microsoft.Lync.Model.DLL”

# Importera DLL:en i sessionen
Import-module $DLL

# Valt rum
$roomName = "Rum"

# Textmeddelande
$textMessage = "Valfri text att skicka till chatten"

# Läser in startad klient
$client = [Microsoft.Lync.Model.LyncClient]::GetClient()

# Läser in alla chattrum användaren följer
$rooms = $client.RoomManager.FollowedRooms

# Sätter meddelandetyp till Regular (sträng)
$MessageType = [Microsoft.Lync.Model.Room.RoomMessageType]::Regular
# Läser igenom alla chattrum
foreach ($room in $rooms){
  # Hämtar properties från varje chattrum.
  $properties = $room.Properties

  # Hämtar och filtrerar properties på Key
  foreach ($property in $properties){
    # Letar upp valt chattrum och publicerar meddelandet.
    if ($property.Key -eq "Title" -and $property.Value -eq $roomName){
      #Skickar meddelandet
      $room.BeginSendMessage($textmessage, $MessageType, $null, $null)
    }
  }
}

När du testat färdigt kan det vara bra att rensa chattrummet på skräpmeddelanden.

Clear-CsPersistentChatRoom -Identity $roomName -EndDate (Get-date) -Confirm:$False